OBS! Varning – Slukhål på strandbotten vid vår badplats

Det har luckrats upp sand på strandbotten och bildat ett djupt hål med lera ca 1-1,5 meter djupt.

Området kring slukhålet är markerat med stavar, gå ej där! Vi rekommenderar alla att hålla sig till <- vänster om stavarna som markerar slukhålet.

skyltar sätts upp nere vid badet!

Farligt! Barn kan trilla ner och sugas ner i hålet.

Just nu avvaktar vi vad som ska göras och styrelsen kommer ta det vidare!

 

Mvh Styrelsen