Sopor, miljöavfall, återvinning – Regler och böter

Vi har gemensamma sopkärl för samfälligheten där vi skiljer på hushållssopor & matavfall! Kärlen finns på Rotevägen till vänster mitt emot anslagstavlan när man kommer från Solmyravägen(Väg 659) och åker upp till vår samfällighet.

Enkla Regler som alla ska kunna!

  • Tänk på att informera era släktingar och vänner på besök om vad som gäller om dom är här och slänger sopor.
  • Släng Endast hushållssopor i våra kärl, komprimera avfallet så mycket som möjligt.
  • Det finns GRÖNA kärl för vanliga hushållssopor dvs brännbart där ni även slänger hundbajspåsar
  • Det finns BRUNA kärl för matavfall i den obligatoriska Bruna påsen man använder i Sverige. Har ni slut på bruna påsar så ta en i lådan på baksidan av vår anslagstavla, kom ihåg att ersätta med nya…det är en akutlåda, är det slut ska du fylla på – det finns ingen ansvarig för detta förutom du!

Vi får böter
om vi inte sköter sortering och det kostar mycket pengar för oss i föreningen d.v,s. dig!

 

 

Antal kärl beror på årstiden:

  • Vintertid – Fyra gröna och två bruna
  • Sommartid – Sex gröna och tre bruna på sommaren (V18-V38).

Återvinning

Övriga sopor som EJ får slängas i våra sopor (brun eller grönt) och ska till återvinningsstation eller Central!

Exempel: Glas, flaskor, batterier, färg, Miljöfarligt, Eldfarligt, Stora förpackningar, Wellpapp, Frigolit, skrymmande.

Var ska jag slänga enklare saker som glas, metall, förpackningar, batterier?

  • Det finns en återvinningsstation som gäller oss i Skinnskattebergs kommun där ni kan slänga glas, förpackningar mm som alltid är upplyst på kvällen i Färna. Den hittar ni till med bil genom att svänga in till vänster direkt efter Färna tobak/Pizzeria. Följ den mindre vägen och kör till vänster upp på Fåfängans väg. Fortsätt förbi ett par radhus på höger sida och sväng sedan ner till vänster i backen – Nu är ni vid stationen!

Var slänger jag tyngre sopor t.ex elektronik,  möbler, emballage?

Var kan jag slänga kapade grenar, träd eller tyngre sly?  2018.09.30 – Flyttat plats och finns här:

Åk ut på Solmyravägen (659), ta till höger på väg 659 mot Färna och åk förbi 56:an B&B, fortsätt ca 40-50 meter rakt fram och sedan sväng in höger på skogstigen.  Högen ligger mitt emot den Röda ladan på andra sidan vägen. Det kommer fyllas på med mer träd närmare Solmyravägen så lägg ert sly bakom dom när så sker.

Viktigt – kostar pengar för dig: 

För  boendet i Solmyra  tillkommer det en obligatorisk avgift för skötsel och utnyttjande av återvinningsstationer i Skinnskattebergs kommun och dessa skickas från VafabMiljö. Avgiften är kvartalsvis och skickas till er via brev, se till att adressändra den till er bokföringsadress!