Sopor, miljöavfall, återvinning – Regler och böter

Vi har gemensamma sopkärl för samfälligheten där vi skiljer hushållssopor & matavfall! Kärlen finns på Källvägen till vänster mitt emot anslagstavlan när man kommer från Solmyravägen (Väg 659) och åker upp till vår samfällighet.

Tömning av våra sopkärl sker torsdagar var 14:e dag ojämn vecka

Enkla Regler som alla ska kunna!

  • Tänk på att informera era släktingar och vänner på besök om vad som gäller om dom är här och slänger sopor.
  • Släng Endast hushållssopor i våra kärl, komprimera avfallet så mycket som möjligt.
  • Det finns GRÖNA kärl för vanliga hushållssopor dvs brännbart där ni även slänger hundbajspåsar
  • Det finns BRUNA kärl för bruna påsar med matavfall. Har ni slut på bruna påsar så finns det i lådan på baksidan av vår anslagstavla. Meddela styrelsen när det börjar sina så fyller vi på med fler. Vi har ett lager med påsar som VafabMiljö levererat.

Vi får böter
om vi inte sköter sortering och det kostar mycket pengar för oss i föreningen d.v.s.. dig!

Antal kärl beror på årstiden:

  • Vintertid - Fyra gröna och två bruna
  • Sommartid - Sex gröna och tre bruna på sommaren (V19-V39).

Återvinning

Övriga sopor som EJ får slängas i våra sopor (brun eller grönt) och ska till återvinningsstation!

Exempel: Glas, flaskor, batterier, färg, Miljöfarligt, Eldfarligt, Stora förpackningar, Wellpapp, Frigolit, skrymmande.

Var ska jag slänga enklare saker som glas, metall, förpackningar, batterier?

  • Det finns en återvinningsstation i Färna som gäller oss i Skinnskattebergs kommun där ni kan slänga glas, förpackningar mm som alltid är upplyst på kvällen. Stationen hittar ni till med bil genom att svänga in till vänster direkt efter Färna tobak/Pizzeria. Följ den mindre vägen och kör till vänster upp på Fåfängans väg. Fortsätt förbi ett par radhus på höger sida och sväng sedan ner till vänster i backen till återvinningen.

Var slänger jag tyngre sopor t.ex. elektronik,  möbler, emballage?

  • Det finns en Återvinningsbruk i skinnskatteberg dit ni kan lämna ert tyngre avfall

Var kan jag slänga kapade grenar, träd eller tyngre sly?

Det gör du i första hand hos återbruket i Skinnskatteberg.

Det finns ibland tillfälliga uppsamlingsplatser som kan användas i omnejd, du kan kontakta styrelsen för mer information via e-post - styrelsen@solmyra.nu eller ring

Viktigt - kostar pengar för dig: 

För  boende i Solmyra  tillkommer det en obligatorisk avgift för skötsel och utnyttjande av återvinningsstationer i Skinnskattebergs kommun och dessa skickas från VafabMiljö. Avgiften är kvartalsvis och skickas till er via brev, se till att adressändra den till er bokföringsadress!