Vi är idag 42 tomter med permanent- och fritidsboende, vi har en aktiv grannsamverkan som håller uppsikt i våra kvarter.

Med endast en in och utväg för hela området har samfälligheten bra kontroll!