Vi är idag 42 tomter blandat med permanent boende och övrigt , vi har en aktiv grannsamverkan och håller uppsikt i våra kvarter så inget olagligt sker med hjälp av Bl.a. kameraövervakning!

Med endast en in och utväg för hela området har samfälligheten bra kontroll!