Gräsplan och rastgård för hundar

Vi har en gräsplan tillgänglig för alla medlemmar. Den finns mellan vändplanen på Rotevägen och Gamla kyrkvägen.  På en del av vår gräsplan finns det en rastgård med stängsel för hundar där våra fyrbenta vänner kan springa fritt. Gräsmattan klipps samt gångstigarna och ni kan spela fotboll, kasta frisbee eller annat kul.