Gräsplan

Vi har en gräsplan tillgänglig för alla medlemmar. Den finns mellan vändplanen på Rotevägen och Gamla kyrkvägen. 

Gräsmattan klipps samt gångstigarna och ni kan spela fotboll, kasta frisbee eller annat kul.