Arbetsdagar: De dagar vi gemensamt tar hand om vår förening

Vi genomför gemensamt underhåll och uppsnyggning av området som att rensa diken, vägunderhållning som att fylla på gropar i vägen, röjning som att ta bort sly, buskar och träd, upptagning/iläggning av bryggor och även båtar, underhåll/röjning mm.

 • Vilka datum gäller?  Titta i vår kalender på sidan eller längst ner på vår startsida. Där kommer man till en kalenderfunktion där man kan välja på vy över månad eller en lista av bokade händelser. Det går även importera en kalenderbokning till er telefon(Iphone och Android) samt dator så ni inte glömmer bort nått.
 • Vi genomför totalt 4 arbetsdagar varje verksamhetsår
 • Fördelat per säsong
  • 2 ggr på hösten fördelat på en lördag och en söndag
  • 2 ggr på våren fördelat på en lördag och en söndag
 1. Hushåll som deltagit 2 ggr under verksamhetsåret 1/7-30/6 får tillbaka 300kr på årsavgiften året därpå. 
 2. Solmyra samfällighetsförening har brutet verksamhetsår som rör sig mellan perioden 1 Juli (innestående år) till 30 Juni (kommande år) 

 • Allmänna Tider: kl 10:00 - 14:00, hemsidan uppdateras inför varje arbetsdag med agenda.

*Vid varje tillfälle träffas alla vid anslagstavlan mittemot sopkärlen kl. 10:00 om inget annat har kommunicerats

 • Deltagare bokförs i lista som representant för sitt hushåll vid start av arbetsdagen.

 • Bra att veta, Vid försäljning av fastighet i samfälligheten kvarstår de arbetsdagar hushållet deltagit i under gällande räkenskaps/verksamhetsår och ny ägare ärver dessa.