Plusgirokonto

Samfällighetens Plusgirokonto:

485 50 99-0 

Används för att betala in årsavgifter till samfälligheten, båtplats, grus och vattenutag till pool mm.

Bra datum att komma ihåg!