Trädfällning och slyröjning:

Den som önskar ta bort större träd på samfällighetens mark SKA kontakta Micael Stolt på tel 070-30519 83.

Vad gäller det slyröjning så ser vi positivt på detta men kontakta Micael Stolt för instruktioner.

Slänga träd, sly & grenar – endast för medlemmar

Det finns ibland en tillfällig uppsamlingsplats där samfällighetens medlemmar kan slänga ris, grenar, ved, sly.

Kontakta styrelsen@solmyra.nu och fråga om status.