Trädfällning och slyröjning:

Den som önskar ta bort större träd på samfällighetens mark ska kontakta Micael Stolt på tel 070-30519 83.

Vad gäller det slyröjning så ser vi positivt på detta men kontakta Micael Stolt för instruktioner.

Var kan jag slänga kapade grenar eller sly?

I första hand så kan man slänga detta på återbruket i Skinnskatteberg

Det finns ibland en tillfälligt uppsatt uppsamlingsplats där medlemmar kan slänga sitt ris, grenar eller sly. Kontakta styrelsen@solmyra.nu och fråga för vad som gäller just nu.