Internet

2021.01.30: Det finns för närvarande ingen fiber dragen i området men föreningen och ett bolag som heter Open Infra arbetar aktivt under 2021 med att dra fiber i området.

2021.04.30: Open infra har i flera hushåll installerat 2 fiberdosor(en inne och en ute) samt grävt ner kabelrör mellan fastighet och vägen där fiberkabel sedan ska anslutas. 

De alternativ som finns är 3-4G bredbands abonnemang med router eller äldre NMT lösningar. Mobiloperatörerna har oftast 3 av 5 i täckning men det beror på var man är i området.