För dig som är medlem i samfälligheten finns det möjlighet att nyttja någon av de två stycken stenlagda bryggor med plats för småbåtar

Var vänlig och UNDVIK att kasta sten från våra fina stenlagda bryggor och badplats!  För varje sten som försvinner så ökar underhållet.

En båtplats kostar  300 kr  per år och fördelas av Thord Gustavsson som ni kan kontakta på Tele nr 070-228 57 15

Betalning ska ske till samfällighetens plusgirokonto under april månad varje år innan båtsäsongen börjar och 30:e April är Sista datum för inbetalning.

Det finns båtplatser och uppläggning i  begränsad omfattning, endast samfälligheten och dess medlemmar har rätt att nyttja våra båtplatser.

Har man haft båtplats så behåller man den året efter om man betalar i tid. Har man inte sjösatt sin båt på två år så blir man automatiskt av med platsen om vi har kö.

  • Viktigt att alla som lägger upp sina båtar på land tänker på att placera dem tätt bredvid varandra och undvika stora mellanrum.
  • Alla båtar, bojar och tillhörande båtplats skall vara märkt med sitt tomtnummer

OBS! Om ni avser att inte använda er båtplats så var vänlig att meddela Thord!