Områdesförvaltare

Områdesförvaltare:

Har du frågor kring slyröjning/trädfällning, vattenverket/föreningsvatten eller synpunkter på vägar samt frågor kring båtplatser så är du välkommen att kontakta vår områdesförvaltare: Thord Gustavsson - tel: 070-2285715.