Viktigt - Vid försäljning och köp av ett hus i samfälligheten

Det är en hel del viktiga saker som krävs vid en försäljning av fastighet för alla parter!


Vid försäljning: information till Fastighetsägaren

  • Kontakta samfällighetens kassör Annelie Jakobsson på tfn 073-3784080 
  • Vid försäljning skall nya ägare uppge er/era namn samt lagfaren ägare.
  • Vid försäljning skall säljaren lämna tillbaka ev nyckel till bad/båtplatsen till kassören.

OBS! Skicka e-post till styrelsen@solmyra.nu och be om avslut på ert medlemskonto på vår hemsida.


För er som köper:

Skriv ett e-post meddelande till styrelsen@solmyra.nu och uppge

  • Ert/era namn
  • Ert/era Telefonnummer
  • Ert/era E-post adresser
  • Gatuadress där ni är skrivna
  • Vilken tomt(Nummer) ni köper i området samt lokal adress (Rotevägen, Kyrkvägen, Timmermossvägen).

Därefter kommer någon i styrelsen kontakta er.

Styrelsen kommer vid tillträde uppdatera medlemslistan och be webbansvarig att lägga upp konton i vår medlemsarea innehåller dokument som t.ex.. vad du ska betala i årsavgift, båtregister, stadgar, mötesprotokoll och annat som berör samfälligheten, det finns inte något forum eller annat.

Behöver ni mer information ringer ni samfällighetens kassör Annelie Jakobsson på tfn 073-3784080

För att snabbt förstå hur allt fungerar så ber vi er att läsa på om grundläggande ordningsregler i samfälligheten på vår hemsida som finns här: Länk till ordningsregler

Vid oklarheter var god kontakta samfällighetens kassör Annelie Jakobsson på tfn 073-3784080