OBS! 30 km/h är områdets hastighetsbegränsning 

Var försiktig och sänk farten! Tänk på våra barn och familjer så att inga hemska olyckor sker. 

  • Parkering för privatbilister är förbjudet vid våra vändplan. 
  • Vi har tre vägar i området med en gemensam in & utfart, Rotevägen som går nere från stora vägen(659) och fortsätter hela vägen längst upp i området,  Timmermossvägen ligger närmast sjön Långsvan och i mitten ligger Gamla kyrkvägen.
  • Vägarna snöröjs och sandas vid behov. Saltning (dammbindning) sommartid utföres efter beställning. Vid eventuella synpunkter kan man kontakta områdesförvaltare Thord Gustavsson tel 070-2285715.
  • Vi har god snöröjning på vintern och på en av höstens arbetsdagar sätts pinnar upp som markerar vägen för kommande snö och röjning.
  • Varje tomtägare har eget ansvar att rensa upp i dikena vid sin egen tomt så att vattenavrinningen fungerar väl.

  • Då vi har endast en gemensam in & utfart till hela området kan det vara bra att veta att det finns små gångstigar mellan varje vändplan som sedan leder hela vägen ner till badet
  • Extra Grus - Tar man en skottkärra grus i högen bredvid vägen så kostar det 25kr styck och det betalas in på samfällighetens plusgirokonto 485 50 99-0 ange ert namn, tomtnummer, solmyraadress, antal kärror