Fiberboxar monterade

Så här ser det ut när fiberboxarna har blivit monterade hos en av våra grannar i kvarteret. Jobbet tar runt 60 minuter och efter det återkommer bolaget och drar kabelrör mellan huset och vägen för fiberkabeln. 

Vårens första arbetsdag!

Vårens första arbetsdag 24/4 är genomförd!

Det blev mycket jobb att kratta upp grus från dikena upp på vägarna men nu är det gjort. Sedan har vi grusat den nya gångvägen som går mellan Timmermossvägen och kyrkvägen. Det blev riktigt bra så passa på att promenera där när det finns möjlighet.

 

Montering av fiberdosor i fastigheter – godkänna?

Fiberinstallation i området! uppdatering 2021.04.20

Open infra har  nu börjat skicka ut e-post via fiberbroderna.se (tfnr: 076-1055 222) angående installation av 2 fiberboxar för de som vill ha fiber.

Vad betyder det?

Installationen innebär att man godkänner att en fiberbox monteras på insidan och en på utsidan mitt emot varandra med en vägg emellan på din fastighet,  det ska vara max 1 meter till ett eluttag, själva installationen tar ca 40 min.

Ska jag godkänna installation eller inte?

Styrelsen rekommenderar att man godkänner monteringen. Det grävs för fullt på andra sidan Långsvan och längs väg 250 och fiber ska hit till vårt område.  

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Solmyra samfällighet

Betala båtavgift senast den 30:e april

Glöm inte att den 30:e april ska båtavgiften vara betald.  Den som inte betalar i tid kommer att mista sin båtplats, flera i samfälligheten står på tur att ta över.

Obs! Båtplatser i samfälligheten är enbart till för medlemmar och ej öppna för allmänheten.

Vårens första arbetsdag – Lördag den 24:e april

Vårens första Arbetsdag  – Lördag den 24 april

Samling sker vid anslagstavlan kl 10.00

Det bjuds på fika och denna gång sker det Kl. 12.15 på Timmermossvägen. Vi fikar vid grushögen som ligger i anslutning till den nya gångvägen som tidigare röjts upp som går till Kyrkvägen.

Körschema & glöm inte att ta med kratta!

  1. Vi kommer ta bort alla käpparna på våra vägar i området.
  2. Kratta bort all grus & sten som hamnat på sidan längs vägarna & lägga tillbaka det där det hör hemma = på vägarna!
  3. Vi kommer lägga grus på vår nya gångväg som tidigare röjts upp mellan Timmermossvägen och Kyrkvägen.