Kontakta Styrelsen

Årsmötet 2023 har valt och  godkänt följande styrelse enligt protokoll 2023.09.25

  • Ordförande Micael Stolt Tfn 070-305 19 83
  • Kassör Annelie Jakobsson Tfn 073-3784080  
  • Sekreterare Sonja Råberg Tfn 073-710 12 36 
  • Ledamot Karin Mikkola Tfn 070-573 64 48
  • Ledamot Mats Boman Tfn 076-10 63 324

Vill  ni kontakta styrelsen så börja med att skicka mail tillstyrelsen@solmyra.nu