Kontakta Styrelsen

Årsmötet 2022 har tagit beslut och godkänt följande styrelse enligt protokoll:

  • Ordförande - Arnold Nilsson: Tfn 070-319 36 49 
  • Kassör - Annelie Jakobsson:Tfn 073-3784080  
  • Sekreterare Sonja Råberg Tfn 073-710 12 36 
  • Ledamot Micael Stolt: Tfn 070-305 19 83
  • Ledamot Karin Mikkola: Tfn 070-573 64 48

Vill  ni kontakta styrelsen så börja med att skicka mail tillstyrelsen@solmyra.nu