Det finns bastu med en helt fristående förening i området, är man intresserad av att gå med kan man kontakta styrelsen.

Bastun är enbart till för sina egna medlemmar,  familj och vänner.