Föreningsvatten: Regler & Tips!

Vi i samfälligheten har ett eget vattenverk med mycket bra vatten som alla fastigheter är anslutna till. Använd vårt vatten med sunt förnuft och slösa inte! 

OBS! Försök att komma ihåg att stänga av ert vattenlås (vid vägen) när ni är bortresta för att undvika vattenläckor i fastigheten.

TIPS! Saknar du en nyckel till vattenlåset och inte hunnit införskaffa en ny kan du kontakta Thord Gustavsson för mer information.

 • Behöver du extra Vatten till t.ex.. din pool? - Gör du ett uttag av vatten och fyller t.ex. pool så betalar du in 25kr för 1 kubikmeter (1000 liter) vatten på samfällighetens plusgirokonto 485 50 99-0, ange ert namn, tomtnummer, solmyradress, antal kubik.
 • Alla har ett gemensamt ansvar att samordna påfyllning så att vattenverkets tank inte töms.
 • Vattenkvalitet - Vattenprover tas med jämna mellanrum. Svaret redovisas på hemsidan.
 • Läckor - Sker det läckor i vårt föreningsvatten påbörjas felsökning och alla hjälps åt.  För att hitta felet få man gå till varje centrallås (3 st) och stänga av vattnet och sedan felsöka vidare på varje enskild tomts vattenlås.
 •  Missfärgat vatten.
  Det bruna dricksvattnet beror på att det finns beläggningar av mangan i vattenledningarna sen gammalt, detta lossnar vid stora tryckförändringar i rören.
  Vi måste alla hjälpas åt för att undvika dessa
  tryckvariationer, gör inte rörsystemet trycklöst vid strömavbrott. Vi tar oss så snabbt vi har möjlighet till vattenverket och stänger av utgående vatten när strömmen försvinner. 
  - När strömmen kommer tillbaka vänta 15-20 min innan ni öppnar någon kran, ring gärna oss som har hand om vattenverket. Thord
  070 2285715 eller Sven 070 6737101 detta för att vi ska hinna återställa vattenverket och undvika att det blir trycklöst i rörledningarna.
  -Vid strömavbrott, spola inte i toaletten, stäng ev. öppna vattenkranar. Ha gärna en dunk färskt vatten stående hemma i beredskap. 
 • Hett Tips gällande vattenlåset på respektive tomt! Stäng och öppna ventilen med din nyckel var 3-6:e månad för att undvika att låset rostar och går sönder. Vrid upp det till full volym och vrid tillbaka ett 1/2 varv.   

Ansvarig för vattenverket och vid problem kontakta först:

 • Sven Malm: tfn 070-673 71 01
 • Thord Gustavsson : tfn 070-22 85 715

Avlopp

 • Det finns inte kommunalt vatten och avlopp i området och husen har lösningar som reningsverk eller septintank och 3-kammarbrunn.
 • För slamtömning ringer man VafabMiljö
 • Kom ihåg! Ring och beställ tömning minst 5 dagar i förväg, *Det finns möjlighet till akut tömning till en högre kostnad.
 • Mer info finns på -  www.vafabmiljo.se 

Rörmokare:

Har ni behov av en rörmokare så kan man ringa till:

 • Gräsnäs VVS och Industriservice AB
 • Telefon 070-5248779
 • Gräsnäs 136, 73197 Köping
 • Kolsva Rör AB
 • Telefon: 0221-513 09
 • Mobiltfn: 070-637 36 36
 • Adress: Bergslagsvägen 33, 731 12 Kolsva
 • Website: www. kolsvaror.se