Föreningsvatten: Regler & Tips!

Vi i samfälligheten har ett eget vattenverk med mycket bra vatten som alla fastigheter är anslutna till. Använd vårt vatten med sunt förnuft och slösa inte! 

OBS! Försök att komma ihåg att stänga av ert vattenlås (vid vägen) när ni är bortresta för att undvika vattenläckor i fastigheten.

TIPS! Saknar du en nyckel till vattenlåset och inte hunnit införskaffa en ny kan du kontakta Thord Gustavsson i styrelsen för mer information.

 • Behöver du extra Vatten till t.ex.. din pool? - Gör du ett uttag av vatten och fyller t.ex. pool så betalar du in 25kr för 1 kubikmeter (1000 liter) vatten på samfällighetens plusgirokonto 485 50 99-0, ange ert namn, tomtnummer, solmyradress, antal kubik.
 • Alla har ett gemensamt ansvar att samordna påfyllning så att vattenverkets tank inte töms.
 • Vattenkvalitet - Vattenprover tas med jämna mellanrum. Svaret redovisas på hemsidan.
 • Läckor - Sker det läckor i vårt föreningsvatten påbörjas felsökning och alla hjälps åt.  För att hitta felet få man gå till varje centrallås (3 st) och stänga av vattnet och sedan felsöka vidare på varje enskild tomts vattenlås.
 • Svart Vatten! Kommer det smutsigt vatten(svart) i kranen har det uppstått en vattenläcka i vårt gemensamma rörsystem.  Då ska ni bara använda kallt vatten i kranen och inte varmt tills felet är åtgärdat. Om man börjar använda varmt vatten så fylls varmvattenberedaren på med nytt kallt vatten som värms upp. Detta nya vatten är smutsigt och kan förstöra beredaren.  Ett tips är att om man har ett vattenkran på tomten  så kan ni tappa ut vatten där tills det blir klart och fint. 
 • Hett Tips gällande vattenlåset på respektive tomt! Stäng och öppna ventilen med din nyckel var 3-6:e månad för att undvika att låset rostar och går sönder. Vrid upp det till full volym och vrid tillbaka ett 1/2 varv.   

Ansvarig för vattenverket och vid problem kontakta först:

 • Sven Malm: tfn 070-673 71 01
 • Thord Gustavsson : tfn 070-22 85 715

Avlopp

 • Det finns inte kommunalt vatten och avlopp i området och husen har lösningar som reningsverk eller septintank och 3-kammarbrunn.
 • För slamtömning ringer man VafabMiljö. Telefon 021-393500 måndag – fredag mellan kl 08.00 – 16.00.
 • Kom ihåg! Ring och beställ tömning minst 5 dagar i förväg, *Det finns möjlighet till akut tömning till en högre kostnad.

Site: www.vafabmiljo.se/hushall och sök på hushåll och Skinnskatteberg

Rörmokare:

Har ni behov av en rörmokare så kan man ringa till:

 • Gräsnäs VVS och Industriservice AB
 • Telefon 070-5248779
 • Gräsnäs 136, 73197 Köping
 • Kolsva Rör AB
 • Telefon: 0221-513 09
 • Mobiltfn: 070-637 36 36
 • Adress: Bergslagsvägen 33, 731 12 Kolsva
 • Website: www. kolsvaror.se