Föreningsvatten: Regler & Tips!

Vi i samfälligheten har ett eget vattenverk med mycket bra vatten som alla fastigheter är anslutna till. Använd vårt vatten med sunt förnuft och slösa inte! 

OBS! Kom ihåg att stänga av vattenlåset på er tomt vid vägen när ni är bortresta, undvik möjliga vattenläckor i huset.

Saknar du en nyckel till vattenlåset och inte hunnit införskaffa ny kan du temporärt låna, kontakta Thord Gustavsson i styrelsen för mer information.

 • Regler – Vattna gräsmattan,  Det för alla hushåll göra med slang men det är förbjudet att använda vattenspridare på tomten, vi har inte dimensionerat vårt vattenverk för detta och det tömmer tanken.
 • Extra Vatten – Gör du ett uttag av vatten för t.ex pool så betalar du in 25kr per kubikmeter vatten på samfällighetens plusgirokonto 485 50 99-0, ange ert namn, tomtnummer, solmyradress, antal kubik.
 • Alla har ett gemensamt ansvar att samordna påfyllning så att vattenverkets tank inte töms.
 • Vattenkvalitet – 2 ggr om året görs det vattenprover för att kontrollera status och kvalitet på vårt vatten. Resultatet  sätts upp  och redovisas på anslagstavlan
 • Läckor – Sker det läckor i vårt föreningsvatten påbörjas felsökning och alla hjälps åt.  För att hitta felet få man gå till varje centrallås (3 st) och stänga av vattnet och sedan felsöka vidare på varje enskild tomts vattenlås.
 • Svart Vatten! Kommer det smutsigt vatten(svart) i kranen har det uppstått en vattenläcka i vårt gemensamma rörsystem.  Då ska ni bara använda kallt vatten i kranen och inte varmt tills felet är åtgärdat. Om man börjar använda varmt vatten så fylls varmvattenberedaren på med nytt kallt vatten som värms upp. Detta nya vatten är smutsigt och kan förstöra beredaren. 
 • Hett Tips gällande vattenlåset på respektive tomt! Stäng och öppna ventilen med din nyckel var 3-6:e månad för att undvika att låset rostar och går sönder. Vrid upp det till full volym och vrid tillbaka ett 1/2 varv.   

Ansvarig för vattenverket och vid problem kontakta först:

 • Sven Malm: tfn 070-673 71 01
 • Thord Gustavsson : tfn 070-22 85 715

Avlopp

Det finns inte kommunalt vatten och avlopp i området och husen har septintank och 3-kammarbrunn. Här kontaktar man VafabMiljö för tömning och där kan man även beställa spolning av 3-kammarbrunnar.

Kom ihåg! Ring och beställ tömning minst 5 dagar i förväg, Det finns möjlighet till akut tömning till en högre kostnad.

Telefon: 020-120 22 20 vardagar kl. 07:00-16:00

Email: kundservice@vafabmiljo.se

Site: www.vafabmiljo.se/hushall och sök på hushåll och Skinnskatteberg

Rörmokare:

Har ni behov av en rörmokare så kan finns det olika alternativ:

Kolsva:

 • Kolsva Rör AB
 • Telefon: 0221-513 09
 • Mobiltfn: 070-637 36 36
 • Adress: Bergslagsvägen 33, 731 12 Kolsva
 • Website: www. kolsvaror.se

Köping:

 • Eskilssons VVS och RÖR
 •  Mobiltfn till Peter:  070-060 15 21
 • Site: www.eskilssonsvvs.se
 • Email: ezkilsson@gmail.com