Posten kommer regelbundet hos oss och du har en postlåda som sitter uppsatt på utpekat ställe.

OBS! Se till att du har namn och adress med ditt gatunummer tydligt markerat på postboxen för annars så missar brevbäraren dig.

  • Behöver du skicka eller ta emot större brev eller packet ligger det närmsta postbudet hos ICA i Kolsva alternativt OKQ8/DBschenker ca 15 minuter med bil från oss.