Årsmöte lördag 26 september kl 15:00 – B&B Solmyra 56:an

Viktigt att veta inför mötet!

  • Mötet kommer att hållas utomhus oavsett väder, det blir ingen fika (kaffe & tårta).
  • Endast en person från varje fastighet ska delta på mötet för att kunna hålla avstånd till varandra.
  • Mötet hålls så kort som möjligt och vi håller avståndet till varandra som FHM rekommenderar.
  • Kallelse finns här:Solmyra samfällighet kallelse till årsmötet 2020
  • Resultaträkning mm finns på medlemsarean som kräver inloggning.

Bastuföreningen och dess medlemmar har sitt årsmöte direkt efter samfällighetens årsmöte är slut (B&B 56:an)