Open Infra och Fiber i backen!

Positiva nyheter kring fiber från Open Infra!

Glädjande nyheter gällande fiber för området nr 2, där vi ingår, mellan Solmyra Udde och Nibbarsbo.

Fram tills nu har Open Infra tecknat markavtal med hälften av de berörda parter som krävs vilket gör att de beräknar att börja kunna gräva i september-oktober i år.

Därför har Open Infra förlängt anmälningstiden till 31 augusti för de som nu vill hoppa på tåget.

Med vänlig hälsning

Annelie