VARNING – ELD

DU - Undvik grillning, gräsklippning, motor eller röjsåg. Det är väldigt hög risk för skogsbrand och flera grannkommuner har fullt eld & grillningsförbud.

Flera skogsbolag har just nu förbud på avverkning i skog p.g.a. extremt hög brandrisk.

TA DET LUGNT. tills regnet kommer.. sätt inte eld på kvarteret.