Varning – Fiber

Varning!

 IP Only har skickat brev om fiber till de hushåll som tecknat avtal (som idag har gått ut och är ogiltiga) och vill installera fiberbox i fastigheter. IP-Only skriver ”Vi beräknar att samtliga hushåll ska ha fått sin fiberutrustning installerad i slutet av juli 2020”.

Detta ska du veta - Du kan vägra installation av detta uttag i ditt hus då IP Only inte har markavtal vilket är ett KRAV för att bygga fiber, det är branschstandard att installera fiberboxen när fiber finns gräv i marken och är anslutningsbar till tomten.

Bra att veta - Färna har hushåll med installerade fibermottagare i sina fastigheter sedan snart 3 år utan fungerande fiberanslutning och internet.