2:a Advent

Med den första söndagen i advent har det kristna kyrkoåret inletts och nu är vi framme vid söndag nr 2.

Ordet advent kommer av det latinska ordet "Adventus", vilket betyder ankomst, men har i folkmun fått betydelsen väntan.

Adventstiden var i det gamla bondesamhället en period då man skulle ta det lugnt och samla sig inför den stundande julhelgen. Alltför stökigt och bullrigt utomhusarbete var förbjudet. Istället skulle man ta sig an lugna sysslor vid gården.

Så ta det lugnt idag!

Många av de seder som vi idag förknippar med advent var för människorna som levde för hundra år sedan, helt okända. De flesta av våra populära seder hör till 1900-talet.

Hit hör t.ex adventsljusstaken som prydde våra hem från ca 1930 och härstammar från en Tysk sed, att från första söndagen i advent, tända sju ljus, ett för varje veckodag, var och en av de fyra adventsdagarna fram till jul. Ljusen placerade man i en liten inomhus gran, som placerades på ett bord. Så småningom konkurrerades den ut av av adventsljusstaken med fyra ljus.