Montering av fiberdosor i fastigheter – godkänna?

Fiberinstallation i området! uppdatering 2021.04.20

Open infra har  nu börjat skicka ut e-post via fiberbroderna.se (tfnr: 076-1055 222) angående installation av 2 fiberboxar för de som vill ha fiber.

Vad betyder det?

Installationen innebär att man godkänner att en fiberbox monteras på insidan och en på utsidan mitt emot varandra med en vägg emellan på din fastighet,  det ska vara max 1 meter till ett eluttag, själva installationen tar ca 40 min.

Ska jag godkänna installation eller inte?

Styrelsen rekommenderar att man godkänner monteringen. Det grävs för fullt på andra sidan Långsvan och längs väg 250 och fiber ska hit till vårt område.  

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Solmyra samfällighet