Betala båtavgift senast den 30:e april

Glöm inte att den 30:e april ska båtavgiften vara betald.  Den som inte betalar i tid kommer att mista sin båtplats, flera i samfälligheten står på tur att ta över.

Obs! Båtplatser i samfälligheten är enbart till för medlemmar och ej öppna för allmänheten.