Planerat strömavbrott

På grund av arbete med vattenfalls ledningsnät kommer strömmen att brytas på Onsdag 28/10 Kl. 08:00 - 13:00

Har ni frågor ring till vattenfall på 020-82 58 58