Alla helgons afton

   Halloween - Alla helgons afton (31 oktober)

I anglosaxiska länder motsvaras dagen före Alla helgons dag av den folkliga Halloween – en förvrängning av det ursprungliga All Hallows' Eve (alla helgons afton) – med barnupptåg av olika slag. Under Halloween i anglosaxiska länder besöker barn klädda i skräckmundering hus utanför vilka en urgröpt pumpa ställts fram med syfte att skrämma bort onda andar. 

Barnen ringer på och om någon öppnar frågar barnen "bus eller godis?". Att välja bus innebär att ett skämtsamt rackartyg kommer att drabba dem som besöks. Detta ska symbolisera de onda andar som följt med upp vid årets skörd. Inte bara kära anhöriga som har lämnat oss under året kommer upp som goda andar; även de onda frigörs vid skörden. De onda andarna avskyr allt med ljus, som solljus eller eldsken. Därför är det viktigt att tända ett levande ljus i pumpan för att öka den avskräckande effekten.

En del av seden går ut på att respektera dem som inte firar Halloween, och ett hem utan pumpa vid ingången anses fredat och deltar inte i firandet.

Vill du göra en egen pumpa? klicka här!