Tack för att potthål är fixade!

Det har noterats att någon innan jul i samfälligheten har fyllt på med grus i potthål på våra vägar i området!

Stort tack till dig/er som bidragit med detta!