När DU tar grus från Samfälligheten

  • Extra Grus - Tar man en skottkärra med grus i någon av samfällighetens grushögar bredvid vägen så kostar det 25 kr styck och du betalar in pengarna på samfällighetens plusgirokonto 485 50 99-0 , ange ert namn, tomtnummer, solmyraadress, antal kärror