lägg av – svart vatten i kranen

Hej alla boende! 

Tänkt på att inte tappa upp vatten när strömmen går, se till att ha en reservdunk med vatten klar redan.

Varför? Om man fyller på vatten under ett elavbrott så kommer trycket att sjunka i ledningen vilket medför att det släpper avlagringar i rören. När det sker får du in  svart-vatten i kranen. 

Om man får in svart-vatten i kranen, se till att endast använda kallt vatten och inte varmvatten, har du otur så värms kallt vatten upp och kan förstöra din varmvattenberedare.