Höjda Årsavgifter

Viktigt! För att ta del av information rörande kommande höjda årsavgifter för samfällighetens medlemmar krävs det att  man loggar in på medlems delen.

1.  Logga in på medlems-delen och scrolla ner till avsnittet:  Årsavgifter - vad du ska betala till samfälligheten

2.  Läs under rubriken: OBS! Uppdatering 2023.07.06 höjda årsavgifter