2022 Årsmöte & arbetsdag

  • Årsmöte lördag 24:e sep
  • Arbetsdag söndag 25:e sep

1. Årsmöte sker lördag den 24:e September kl 15:00 på Solmyra B&B 56:an

Kom ihåg att logga in på medlemsdelen  inför Årsmöte 24:e september 2022

Där finns det 7 st dokument att ladda hem med som kallelse årsmöte, resultaträkning, debiteringslängd(ej årsavgift - det kommer sen), förvaltningsberättelse, motioner


2. Arbetsdag 1 höst - Söndag den 25 september 10:00 - 14:00 - samling vid anslagstavlan 

På agendan: Vi ska köra ut grus på stigen ner till sjön och ta upp bryggorna. 

1. Vi börjar med gruskörningen där vi kommer att använda Jarmos lilla maskin att köra ut gruset med. 

2. Bra att ha skyffel med för att ösa grus samt kratta. Efter fikat vid sjön tar vi upp bryggorna och där kan man även ha med sig redskap för slyröjning.