Arbetsdagar sker enligt plan lördag 23/4 & söndag 15/5

Samling vid anslagstavlan kl 10:00, där fördelar vi arbetet och sen hämtar man verktyg hemma för det som ska göras.