Varning för vildsvin!

Vildsvin & bilar!

Se upp och kör försiktigt,  vildsvin har setts bl.a. på Solmyravägen mot Kolsva (direkt efter badplatsen vid solmyraskylten i backen)