Dags att betala årsavgift!

Glöm inte att betala in årsavgiften till samfälligheten senast den 30:e november!

Logga in på hemsidan och ladda hem dokumentet 2021 Årsavgift. Man hittar sitt tomtnummer i vänster kolumn och vad ni ska betala står i kolumnen  längst till höger.

Skriv ert tomt nummer när man betalar till plusgirokonto: 485 50 99-0