Jaktschema hösten 2021

Jaktschema under hösten 2021

Jakt på b.l.a. älg drar igång i skogen  nära  samfälligheten. Undvik att  vistas i skogen under dessa dagar!

Följande datum är bokade för jakt: Uppdaterad 16 nov

  • Fre 8 till sön 10 Oktober
  • Lör 16 till söndag 17 Oktober
  • Mån 18 till sön 24 Oktober
  • Lör 20 November - jakt på vildsvin och älg