Uppdatering kring Fiber – 2 augusti

Nu grävs det först rör för fiber längs Rotevägen och sedan vidare in på Timmermossvägen och Kyrkvägen.

Efter ett  samtal med en av de som gräver bedömer dom att man bör vara klara med rörläggningen längs vägarna på tors-fred 5-6/8.

Nu får vi hoppas på att jobbet fortgår med att gräva ner anslutningsrör & lägger i fiber till samfällighetens område så att vi slutligen får in fiber i våra rör och kan koppla in våra fiberboxar, sen är vi redo att koppla på internet med de abonnemang man valt för sitt hus.