GLAD PÅSK i Solmyra – kom ihåg att ta det lugnt och stilla under Långfredagen ?

Varför uppmärksammas långfredagen inom kristen tradition?

Jo det gör vi till minne av Jesu korsfästelse  och död på Golgata utanför Jerusalem.(du vet, den där killen som gick på vatten och som är grunden till den kristna tron och kyrka)

Dagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före påskdagen.

Namnet långfredag kommer av att dagen var lång och fylld av lidande för Jesus och av att gudstjänsten var längre än i vanliga fall. I den kristna kyrkan är långfredagen en sorgedag.

Högtidlighållandet av långfredagen började i Jerusalem under 300-talet på initiativ av biskop Kyrillos av Jerusalem. I Norden blev långfredagen helgdag på 1600-talet.

Under 1870-talet klädde sig många i svart för att markera sorg till följd av Jesu lidande. Fram till 1969 fanns ett förbud mot offentliga nöjesetablissemang att hålla öppet, nöjesförbudet. På långfredagen var affärer, restauranger och danslokaler därför stängda. I och med detta präglades dagen av stillhet. Allmän frid skulle råda och traditionen var att man skulle undvika onödiga aktiviteter och måltiderna bestod av enkel mat eller fasta. Inte minst för barnen, som inte fick leka, kunde dagen upplevas som ovanligt lång och tråkig. Många barn var tvungna att vara finklädda!