Båtplats – betala senast 30/4

Kom ihåg att du måste betala in 200 kr för din båtplats senaste den 30/4 på samfällighetens plusgirokonto  485 50 99-0  

Har du inte betalat så mister du din båtplats och vi har många på kö. Tänker du inte lägga i båten i år så lämnar du över platsen till dom som står i kön.