Uppdaterad – Varning! Tillfälligt problem med vattenkvalitet

LARM! Vår stora vattentank är tom i samfälligheten och felsökning pågår! Använd inte vatten från kran om ni inte Problemet löst - Senaste uppdatering lördag 14/3 kl 12:30

Felet är åtgärdat och vi har nu fullt tryck i vattenledningarna!

Stort TACK till våra lokala hjältar Micael Stolt som gått runt i byn och informerat om läget och till Sven Malm som fixat problemet, Kent Allard ska ha en extra eloge som kastat sig in i bilen och varit på väg till  byn men det hann lösa sig innan han var framme!  OBS! Tänk på svartvatten & att inte förstöra din varmvattenberedare - se nedan!

Viktigt! När vattnet kommer tillbaka - TIPS & TÄNK PÅ FÖLJANDE för att inte förstöra din varmvattenberedare