Vilken färg har skon?

Är skon rosa/vit är din högra hjärnhalva dominant. Kreativitet, konst osv.

Är skon grå/grön är din vänstra hjärnhalva dominant. Deduktiv logik, fakta osv.

Vad ser du?