Vad samfällighetens medlemmar ska betala i årsavgift senast 30 november

OBS! Som tidigare kommunicerats på årsmötet 2019 så kommer inga avier eller e-post skickas ut om vad du som medlem i samfälligheten ska betala i årsavgift ske.

VIKTIGT - Hur vet jag vad jag ska betala då?

Nu finns det en debiteringslängd publicerad i en pdf fil som heter 2019 Årsavgift på vår medlemsarea(inloggat läge)

Logga in , klicka och ladda ner dokumentet, Öppna pdf filen 2019 Årsavgifter , rulla ner och leta efter ert tomtnummer i första kolumnen till vänster och titta sedan i kolumn  längst till höger för att se vad ditt tomtnummer ska betala i årsavgift (röd text).

Har du frågor om just din årsavgift för ditt tomtnummer så prata med styrelsen eller skicka mail till: styrelsen@solmyra.nu