Allemansrätten – Apropå fiske från badbryggan

Vi har haft besök av ett gäng ungdomar som fiskat från badbryggan, en av våra medlemmar har påpekat detta för gänget och var nu inte blyga för att göra detsamma. Vi har ju haft ett besök vid midsommar där man skitade ner vår badplats och stökade till det ordentligt, nu säger vi till besökare så att alla får chansen att inse vad som gäller!

Allemansrätten – Bad, båt och Närhet till hus (naturvårdsverkets info)

‘Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra!

‘Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.’

Fråga markägaren om lov

Om du har tänkt att ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov.

MEN allemansrätten har inget att göra med fiskrätten och där krävs det fiskekort. Endast på våra 5 största sjöar i Sverige (Vättern, Vänern, Mälaren, Storsjön, Siljan) och havskust får man fiska utan kort. Detta kan ni alltid påpeka för de personer som nyttjar vårt område.

Regler för fisket

Du kan tillfälligt använda en brygga som ligger utanför en tomt. Om den som äger bryggan själv behöver använda bryggan måste du självklart flytta på dig.

Regler för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS). De innehåller en mängd bestämmelser, exempelvis om redskap för fritidsfisket. Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som har ansvar för frågor om fiske.