Beslut – Solmyra får asfaltsvägar i området!

Äntligen får vi i Solmyra samfällighet asfalt på områdets vägar då kvaliteten är låg och att vissa delar av vägen är under normen för offentligt bruk.  

 Styrelsen har nu sett över behovet och tagit beslut på att områdets vägar ska asfalteras. Flera leverantörer har kontaktas och en av offerterna har valts ut.

Kostnaden bygger på asfalt per meter och bredd och vårt pris blir ca 73 kr per meter. Alla kostnader fördelas sedan jämnt ut på alla tomtägare oavsett vilket andelstal man har idag och ska betalas in i samband med årsavgiften 2019.

Kostnaden beräknas totalt till ca 1,3 miljoner kronor som vi i sammanhanget finner mycket prisvärt.

Vill du veta mer eller lämna en kommentar - klicka här