Information från Styrelsen – Arbetsdagar, Extra vatten & Grus

  • Bra att veta, vid utflytt av tomt  i samfälligheten så kvarstår de arbetsdagar hushållet deltagit i under gällande räkenskapsår, dvs inga inarbetade arbetsdagar återbetalas och ny ägare ärver dessa.
  • Extra Vatten - Gör du ett uttag av vatten för t.ex pool så betalar du in 25kr per kubikmeter vatten på samfällighetens plusgirokonto 485 50 99-0, ange ert namn, tomtnummer, solmyradress, antal kubik.
  • Extra Grus - Tar man en skottkärra  grus i högen bredvid vägen så kostar det 25kr styck och det betalas in på samfällighetens plusgirokonto 485 50 99-0 ange ert namn, tomtnummer, solmyraadress, antal kärror