Tips till webredaktören – info@solmyra.nu

Vill ni tipsa hemsidan om något nytt roligt evenemang så ta kontakt med webadmin.

Viktigt! Kom ihåg att detta är inte en kontaktväg till styrelsen och frågor till samfälligheten om regler o.s.v behandlas inte här.

kontakta genom att skicka mail till:

info@solmyra.nu