Tips gällande mygg!

En miljard mygg har inte fel, Sverige är underbart! Ett hett tips kommer här för att leda våra myggor i fördärvet. Vill du minska på myggen, kan man droppa lite diskmedel (te.x Yes) i vattensamlingar(diken mm) på sin tomt . Då tar man bort ytspänningen och mygglarverna drunknar/dör