Förtydligande om medlemssidor!

Hejsan,  Det har kommit en del frågor om vår hemsida gällande medlemssidor och inloggning.  Här kommer en kort status om upplägget och vad som händer just nu.

1) Medlemssidor med login är ett test där några utvalda har fått access till en area som idag innehåller våra mötesprotokoll (årsmöte mm). Arean har inga chattar el bilder utan fungerar bara som en lagringsarea där styrelsen kan lägga upp dokument. I övrigt är vår hemsida ett test i sig och ni får gärna återkoppla till styrelsen@solmyra.nu om ni saknar någon typ av information sidan kan behöva.

2) Styrelsen har valt att vi testar funktionen medlemssidor/login med några utvalda fram till årsmötet 2018,  under tiden är den stängd för nya testanvändare.  Under årsmötet tar samfälligheten beslut om vi ska ha kvar vår hemsida och även om vi behöver en separat area med inloggning där vi sparar protokoll mm.

3) Om föreningen på årssmötet väljer att man vill ha kvar sin hemsida och ser behovet av att ha en separat area för mötesprotokoll med inloggning kommer alla medlemmar få ett konto uppsatt och kan sedan logga in och ladda ner dokument.

Med vänlig hälsning

Webadmin – Paul Andersson