Solmyra testet – Vågar du?

Welcome to your Solmyra testet: Nästan alla svar finns på vår hemsida

1. 

Hur lång är sträckan om man går runt hela kvarteret med start från infarten till samfälligheten och följer hela Rotevägen,  går förbi Timmermoss och kyrkvägen och sedan vidare över lilla träbron och förbi gräsplanen, genom skogen, ner för backen till badet ända fram till landsvägen.

Sedan går man till höger  och vidare på solmyrvägen hela vägen fram till infarten till samfälligheten där man började, dvs man går i en ring runt kvarteret.

2. 

Hur många gröna sopkärl för brännbara sopor och hur många bruna för mat har vi på sommaren.

3. 

Hur många arbetsdagar under ett verksamhetsår i samfälligheten ska man delta på för att få avdrag på årsavgiften?

4. 

Hur många tomter finns det på Rotevägen & på Timmermossvägen?

5. 

När grundades samfälligheten?

6. 

Hur många andelstal kan det maximalt finnas för en tomt?

7. 

Var någonstans ligger den närmsta återvinningsstationen räknat i km för att tömma ej brännbara sopor som glas, papp, och annat?

8. 

Får man fiska från badbryggan och måste man ha fiskekort för att fiska i sjön Långsvan?

9. 

Vad heter de tre öar vi ser från badet?

10. 

Vad är den maximala hastighet man får köra med motorfordon i området?

11. 

Vad kan man hitta bruna påsar för matavfall om man får slut på dessa och sedan fyller på när man kan i retur?

12. 

Hur många stenar får man plocka från någon av våra bryggor per person och kasta i vattnet?

13. 

Vad kostar det att ta 2 skottkärror med grus från någon av de två grushögar vi har i samfälligheten för våra medlemmar?

14. 

Vad kostar det om man vill använda 1500 liter vatten från samfällighetens vattenverk och fylla en pool om vattenmagasinet tillåter det?

15. 

När ska man senast ha betalat in årsavgiften till samfälligheten?